Manual kvartersmästare inkl huvudansvar kvartersmästare samt karta med kvartersindelning

Manual Kvartermästare 2021-04-21
Kvartersindelning 2019-05-20

Kvartersmästare

 Kvarter 1 tomterna 2-13 och 103 Enhage Minna (103)

Kvarter 2 tomterna14-21 Riddermark Ingrid (19)

Kvarter 3 tomterna 22-30 Fors Ingemar (29)

Kvarter 4 tomterna 31-38 Gillner Yvonne (38)

Kvarter 5 tomterna 39-47 Roos Anders (39)

Kvarter 6 tomterna 48-60 Hammarlund Kenneth (54)

Kvarter 7 tomterna 61-69 och 102 Lundkvist Christer (64)

Kvarter 8 tomterna 70-76 Gustafsson Elisabeth (72)

Kvarter 9 tomterna 77-87 Richter Claes (78)

Kvarter 10 tomterna 88-101, 104 och 105 Flink Fredrik (98)

Manual hamnkaptener inkl huvudansvar hamnkapten

Manual Hamnkapten 2021-04-21

Hamnkaptener

Huvudansvarig Sund Jonas (53)

Brygga 1 Sund Jonas (53)

Brygga 2 Sund Jonas (53)

Brygga 3 Hässledahl Thomas (11)  

Brygga 4 Riddermark Lennart (19)

Brygga 5 Almqvist Maria ( 27) och Svensson Inger (13)