Styrelse

Klicka på länken nedan för att se kontaktuppgifter till styrelsen
Kontaktpersoner inom styrelsen 2022-06-11

Ordförande:            Holst Hammarlund Ullacarin tomt 54
Vice ordförande:  Richter Claes tomt 78

Sekreterare:           Garpefors Katarina tomt 61
Kassör:                      Axland Jörgen tomt 58

Ledamot:                 Riddermark Ingrid tomt 19

Suppleant:              Andersson Catrin tomt 49
Suppleant:              Jansson Fredrik tomt 8
Suppleant:              Rietz Örjan tomt 80