VÄLKOMMEN TILL LÖVÅSENS SAMFÄLLIGHET!

Vi är en samfällighet som ligger någon kilometer öster om Sparreholm på bägge sidor om väg 57 i trivsamma Sörmland.
Detta är ett fritidshusområde även om några bor här permanent.
Inom området är det 104 medlemmar,
62 på södra och 42 på norra sidan om väg 57.
Samfälligheten bildades 1999 som tidigare varit en tomt och vägförening.
Hus inom området började byggas på 1960-talet. Samfälligheten drivs utifrån stadgar som antogs när föreningen bildades och har uppdaterats 2016. Styrelsen, som väljs på årsmötet, har att hantera den dagliga verksamheten.  Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en ledamot, samt tre suppleanter.
Denna webbsida är till för att samla information om verksamheten till våra medlemmar.