Styrelse

Klicka på länken nedan för att se kontaktuppgifter till styrelsen
Kontaktpersoner inom styrelsen 2022-06-11

Ordförande:            Holst Hammarlund Ullacarin tomt 54
Vice ordförande:  Richter Claes tomt 78

Sekreterare:        Garpefors Katarina tomt 61
Kassör:                   Axland Jörgen tomt 58

Ledamot:               Larsson Jan tomt 7

Suppleant:           Andersson Catrin tomt 49
Suppleant:           Jansson Fredrik tomt 8
Suppleant:           Rietz Örjan tomt 80