Styrelse

Klicka på länken nedan för att se kontaktuppgifter till styrelsen
Kontaktpersoner inom styrelsen 2023-08-26

Ordförande:            Holst Hammarlund Ullacarin (54)
Vice ordförande:  Richter Claes (78)

Sekreterare:           Riddermark Ingrid (19)
Kassör:                      Axland Jörgen (58)

Ledamot:                Rietz Örjan (80)

Suppleant:              Andersson Catrin (49)
Suppleant:              Johansson Jenny (20)
Suppleant:              Hallermalm Dag (74)