Allmänt om fiske

Lövåsens Samfällighetsförening äger fiskerätten på det vattenområde som
framgår av den karta som finns här på hemsidan fliken ”Underhåll/Områdeskarta
och där vattnet är markerat i sandfärgad ton.
Undantaget är närvattnet utanför gården Fejbol och utanför tomterna 2 och 3.

Fiskerätten med rörliga redskap är upplåten till ”Sparreholms
fiskevårdsförening”, nedan kallad ”fiskevårdsföreningen”. Denna förening
arrenderar vattenområden av ett flertal större och mindre vattenrättsägare
och svarar bl a för utplantering av fisk, bevakning och tillsyn av området.

Fiskekort

Allt fiske med rörliga redskap kräver fiskekort, alltså även på vårt egna vattenområde. Å andra sidan medför ett sådant fiskekort rätt till fiske på hela fiskevårdsområdets vattenområde.
Villkor och regler för detta fiske fastställs av fiskevårdsföreningen och finns angivna i handlingar som bifogas fiskekortet. OBS! Trollingfiske är förbjudet.

Fiskekort finns i följande former:
– Helårskort 200:-
– Gästkort 200:-
– Veckokort 75:-
– Dagskort 30:-

Gästkortet gäller för obegränsat antal gäster och i ett år. Årskort och gästkort beställs av
Fiskevårdsföreningens kassör Marko Pikkarainen tel 070-750 77 21.
Dags- och veckokort finns att köpa i Sparreholmskiosken.

Nätfiske och kräftfångst

Vår Samfällighetsförenings upplåtelse omfattar inte nätfiske och kräftfångst. Fiskevårdsföreningen har dock tillsynsansvar. Nätfiske och kräftfångst är bara tillåtet på Samfällighetens eget vattenområde.

Nätfiske

Varje nät ska förses med en bricka som kan hämtas hos ansvarig person inom Samfälligheten, se fliken ”Befattningshavare/Fiske”.

Kräftfångst

Fiskekort krävs ej för kräftfångst. Kräftfångsten startar första fredagen efter den 1 augusti kl.18.00.

Regler för kräftfiske:

  • Max 5 burar/tillfälle
  • Varje bur ska vara tydligt märkt med tomtnummer på flötet
  • Kräftor mindre än 10 cm återsätts i vattnet

För rådgivning avseende fiske och kräftfångst finns det inom området ansvariga personer, se fliken ”Befattningshavare/Fiske”. För eventuella frågor kontakta gärna dessa.

Tänk på

  • att möjligheterna till fiske och kräftfångst är en stor tillgång för vårt område,
  • att efterlevnad av regler inte är ett självändamål utan ett sätt att skapa trivsel för alla,
  • att tillsyningsmannen har vår styrelses stöd i rätt bedriven tjänsteutövning och
  • att vara noga med att endast fiska och fånga kräftor på tillåtet vattenområde och inte  nära enskild brygga. Brott mot lagstadgade fiskerättsbestämmelser är ett polisiärt ärende.

Länk till Sparreholms Fiskvårdsförening

God Fiskelycka !!
Styrelsen för Lövåsens Samfällighetsförening