• Våra allmänningar
  Våra allmänningar sköts av de på årsmötet valda befattningshavarna. Röjning inom varje område skall ske minst en gång per år under ledning av kvartersmästaren. En manual finns till stöd och hjälp för kvartersmästaren. När det gäller allmänningar vid sjönära områden skall alltid styrelsen kontaktas. Gemensam städning och röjning sker, av alla inom gällande område och på kallelse av kvartersmästaren.
 • Vägar
  Våra gemensamma vägar sköts enligt gängse normer där det ingår hyvling, sladdning och plogning. Per Dolk sköter underhållet.
  Vägbommen vid Solskinsvägen hålls numera stängd året om.
 • Fälten
  Våra fält arrenderas av Per Dolk.
 • Vatten
  Samfälligheten har två gemensamma pumphus som förser hela området med färskvatten. Sommarvatten levereras till samtliga medlemmar och vintervatten levereras till respektive vintervattengrupp. Provtagning av vattenkvaliteten tas regelbundet och skickas till Miljökontoret.  Direktiv om egenkontrollprogram finns i respektive pumphus, dessa är gjorda enligt direktiv från miljökontoret. Överenskommelse om tillsyn och skötsel av vattenanläggningarna finns med Ejnar Erikssons Rör AB i Flen.
 • Bryggor
  Samfälligheten har 5 gemensamma bryggor för båtplatser. På dessa bryggor finns 74 båtplatser. Varje brygga har en ansvarig ”hamnkapten”. Dessutom finns en ”badbrygga”.
 • Badplats
  Inom området finns en gemensam badplats med sandstrand och brygga.
 • Bastu
  Samfälligheten har en egen bastu med strand och brygga. Bastun är tillgänglig under sommarmånaderna. Mer info om bastun hittar du här
 • Sopor
  Containers för hushållssopor finns på 3 ställen inom området och töms av Flens kommun. Grovsopor kan lämnas på Frutorpstippen i Flen. Öppettider m.m. kan hämtas på flenskommuns hemsida.(Se länkar)
  Nedskräpning får inte ske på våra allmänningar och deponering på mark ägd av MoDo är förbjudet.

Här finns områdeskarta    Klicka här  områdeskarta

Här finns gällande fiskeregler     Klicka här  fiskeregler