• Våra allmänningar
  Våra allmänningar sköts av de på årsmötet valda befattningshavarna. Röjning inom varje område skall ske minst en gång per år under ledning av kvartersmästaren. En manual finns till stöd och hjälp för kvartersmästaren. När det gäller allmänningar vid sjönära områden skall alltid styrelsen kontaktas. Gemensam städning och röjning sker, av alla inom gällande område och på kallelse av kvartersmästaren.
 • Vägar
  Våra gemensamma vägar sköts enligt gängse normer där det ingår hyvling, sladdning och plogning. Per Dolk sköter underhållet.
  Vägbommen vid Solskinsvägen hålls numera stängd året om.
 • Fälten
  Våra fält arrenderas av Per Dolk.
 • Vatten
  Samfälligheten har två gemensamma pumphus som förser hela området med färskvatten. Sommarvatten levereras till samtliga medlemmar och vintervatten levereras till respektive vintervattengrupp. Provtagning av vattenkvaliteten tas regelbundet och skickas till Miljökontoret.  Direktiv om egenkontrollprogram finns i respektive pumphus, dessa är gjorda enligt direktiv från miljökontoret. Överenskommelse om tillsyn och skötsel av vattenanläggningarna finns med Ejnar Erikssons Rör AB i Flen.
 • Bryggor
  Samfälligheten har 5 gemensamma bryggor för båtplatser. På dessa bryggor finns 74 båtplatser. Varje brygga har en ansvarig ”hamnkapten”. Dessutom finns en ”badbrygga”.
 • Badplats
  Inom området finns en gemensam badplats med sandstrand och brygga.
 • Bastu
  Samfälligheten har en gemensam bastu med strand och brygga. Gemensamt bastubad finns under sommarmånaderna till en kostnad av 20 kr per vuxen person. Lördagar damer kl. 16.00 – 18.00, herrar 18.00 – 20.00.
  Bastun går också att hyra för enskilt bruk för 50 kr.
 • Sopor
  Containers för hushållssopor finns på 3 ställen inom området och töms av Flens kommun. Grovsopor kan lämnas på Furutorpstippen i Flen. Öppettider m.m. kan hämtas på flenskommuns hemsida.(Se länkar)
  Nedskräpning får inte ske på våra allmänningar och deponering på mark ägd av MoDo är förbjudet.

Här finns områdeskarta                                                                                                   Klicka här  områdeskarta

Här finns gällande fiskeregler                                                                                           Klicka här  fiskeregler

Här finns gällande stadgar
Klicka här Stadgar Lövåsens samfällighet

Här kan du läsa om bastun, avgifter och öppettider
Klicka här för att läsa om bastun